Przedawnione roszczenia

Kancelaria ma solidne doświadczenie w sprawach dotyczących przedawnionych roszczeń (pożyczek, kredytów i in.) i działa na obszarze całego kraju Polski (przed wszystkimi sądami).

W tej kategorii spraw wynagrodzenie Kancelaria pobiera po zakończonej sprawie sądowej bezpośrednio od przegrywającej firmy windykacyjnej. Podstawą jest orzeczenie sądu zasądzające zwrot kosztów procesu, w tym kosztu zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika od przegrywającej strony przeciwnej.

Kancelaria przyjmuje sprawy na etapie postępowania sądowego (po wydaniu nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego) oraz postępowania egzekucyjnego po powzięciu przez Państwa informacji o toczącym się uprzednio postępowaniu sądowym (po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty albo wyroku).

Zmiana terminów przedawnienia

Przedawnienie raty pożyczki, kredytu

Sprzeciw od nakazu zapłaty – Przedawnienie

Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)

Przedawnienie zapłaty dla zakładu ubezpieczeń

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW