Rozwiązanie małżeństwa – rozwód Podstawową kwestią dla zasadności wniesionego powództwa jest ustalenie przez właściwy miejscowo Sąd Okręgowy (zawsze), iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Pożycie małżonków to ogół więzi między małżonkami istniejących w sferze duchowej (uczucia), fizycznej…

Warunkiem podziału majątku wspólnego małżonków jest zniesienie ustawowej wspólności majątkowej na podstawie umowy bądź orzeczenia sądu (orzeczenia o rozwodzie albo o ustanowieniu rozdzielności majątkowej). Wspólność powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa o ile strony nie postanowiły inaczej.…

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW