Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami i innymi zobowiązaniami) i realizuje czynności przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce. Sprawy dotyczące przedawnionych długów oparte są na procesowej wymianie argumentacji prawnej bez potrzeby przesłuchiwania świadków lub stron, a zdecydowaną większość spraw sądy rozstrzygają bez wyznaczenia rozprawy (na posiedzeniu niejawnym po uprzednim zarządzeniu … Czytaj dalej Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)