Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności uprzednio odroczonej

W myśl przepisu art. 152 kkw jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.  Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary – uwzględnienia wniosku bądź oddalenia wniosku – przysługuje zażalenie. Uchwałą … Czytaj dalej Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności uprzednio odroczonej