Apelacja od wyroku Sądu I instancji w sprawie karnej

Od nieprawomocnego wyroku Sądu I instancji przysługuje apelacja. Aby móc wnieść apelację należy najpierw w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie tegoż uzasadnienia wraz z odpisem wyroku. Z dniem doręczenia odpisu wyroku zaczyna biec czternastodniowy termin na wniesienie apelacji. Jeśli macie Państwo ustanowionego w sprawie obrońcę … Czytaj dalej Apelacja od wyroku Sądu I instancji w sprawie karnej