Zasada domniemania niewinności

Zgodnie z zasadą  wyrażoną w art. 5 §1 i §2 kodeksu postępowania karnego – oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Jest to fundamentalna zasada procesu karnego, którą moim zdaniem zbyt często marginalizuje się uznając, iż skoro Prokuratura … Czytaj dalej Zasada domniemania niewinności