Dział spadku i zniesienie współwłasności

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, czyli zarówno majątek jak i długi. Spadkobierca staje się nabywcą spadku już w chwili śmierci spadkodawcy. zatem właściwy miejscowo sąd rejonowy w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku tylko stwierdza tą okoliczność (orzeczenie deklaratoryjne). Do czasu działu spadku cały spadek pozostaje we współwłasności spadkobierców – wspólność majątkowa. Z chwilą … Czytaj dalej Dział spadku i zniesienie współwłasności