Przestępstwo oszustwa w ujęciu orzecznictwa Sądu Najwyższego