Prawo Karne

Sprawy z dziedziny prawa karnego to przede wszystkim:

  • obrona osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie powoda cywilnego – powództwo cywilne w sprawie karnej
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary.

 

Zasada domniemania niewinności

Apelacja od wyroku Sądu I instancji w sprawie karnej

Czynności dokonywane przez obrońcę w postępowaniu karnym przygotowawczym

Przestępstwo oszustwa w ujęciu orzecznictwa Sądu Najwyższego

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności uprzednio odroczonej

Kary orzekane w sprawach karnych

 

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW