Kolizja a odszkodowanie od ubezpieczyciela

Legionowo adwokatNa wstępie trzeba rozróżnić kolizję i wypadek drogowy.

Kolizja potocznie określana jako „stłuczka” występuje, gdy w czasie zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Nie mamy wtedy obowiązku wzywać Policji. Teoretycznie wystarczy, że sprawca napiszę bądź co najmniej podpisze oświadczenie, w którym przyzna się do winy i poda swoje dane osobowe oraz ubezpieczyciela i numer polisy. Warto dopilnować, aby te wszystkie dane były czytelne. Bardzo istotną wadą takiego oświadczenia jest to, że sprawca (być może czasem słusznie) zawsze może zmienić zdanie i nagle okazuje się, że stwierdza, iż albo przyczyniliśmy się do zderzenia albo to my jesteśmy jedynymi winnymi.

Problem ten w dużej mierze rozwiązuje notatka bądź protokół sporządzone przez wezwanych funkcjonariuszy policji. Taki dowód trudno podważyć przed Sądem, ale to jest możliwe, gdy udowodnimy inny przebieg zdarzenia. Można również powołać świadków albo dowód z opinii biegłego, który na podstawie zabezpieczonych śladów i matematycznych obliczeń wskaże, jak jego zdaniem przebiegło zdarzenie.

Bywa i tak, że sprawca nie ma polisy OC albo twierdzi, iż nie ma jej przy sobie, wtedy od razu powinni Państwo wezwać Policję. Wówczas sporządzona notatka służbowa bądź protokół z miejsca zdarzenia, będą stanowiły podstawę do domagania się odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (za pośrednictwem dowolnego Zakładu). Jeśli sprawca nie kwestionuje swojej winny, wtedy zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi.

Możemy domagać się zapłaty za koszt naprawy samochodu i wynajęcia pojazdu zastępczego (każdy ma prawo wynająć samochód na czas naprawy), oraz za spadek wartości samochodu lub koszt holowania i ewentualnie za utracony na skutek uszkodzenia pojazdu dochód.

Zakład ubezpieczeń ustawowo ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wypłacenie kwoty pozwalającej na naprawę uszkodzonego pojazdu. Nierzadko jednak bywa, że Zakład po przeprowadzeniu likwidacji szkody stwierdzi mniejszą niż my szkodę i wypłaci tylko część żądanych pieniędzy. Wówczas powinniśmy złożyć do Sądu powództwo o zapłatę kwoty, której jeszcze nam nie wypłacono i żądać odsetek za okres po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Do pozwu powinniśmy dołączyć dowody wykazujące wysokość szkody oraz odpowiedzialność pozwanego.

Zakład nie ma prawa wstrzymać wypłaty odszkodowania wskazując na niezakończenie postępowania przygotowawczego bądź sądowego w sprawie ustalenia winny sprawcy. Oczywiście jeśli Sąd ustali naszą winę lub przyczynienie się to pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Wysokość opłaty od pozwu o zapłatę określonej kwoty to 5% tej kwoty, której żądamy, ale w przypadku wygranej wszystkie koszty postępowania, w tym koszt pomocy pełnomocnika profesjonalnego zostanie nam zwrócony. Sądem właściwym miejscowo może być Sąd Rejonowy w Legionowie dla osób tutaj zamieszkałych, tzn. powód może wybrać Sąd swojego miejsca zamieszkania.

Dodatkowe informacje:

http://dziurkiewicz.eu/dochodzenie-odszkodowania/

http://dziurkiewicz.eu/odszkodowanie-legionowo/

Adwokat Łukasz Dziurkiewicz

Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW