Prawo karne

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem karnym w szczególności następującymi typami przestępstw:

 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu np Ciężki uszczerbek na zdrowiu, Bójka i pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo;
 2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji np Spowodowanie wypadku, katastrofa komunikacyjna;
 3. Przestępstwa przeciwko wolności np Groźba karalna, Uporczywe nękanie – stalking, Zakłócanie miru domowego;
 4. Przestępstwa przeciwko rodzinie np Znęcanie się fizyczne i psychiczne, Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego;
 5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej np Zniesławienie, Znieważenie osoby, Naruszenie nietykalności cielesnej;
 6. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową np Złośliwe naruszanie praw pracownika, Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp, Niezawiadomienie o wypadku;
 7. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów np Fałszerstwo dokumentu, Fałszerstwo intelektualne, Wyłudzanie poświadczenia nieprawdy,
 8. Przestępstwa przeciwko mieniu np Kradzież, Kradzież z włamaniem, Rozbój, Kradzież rozbójnicza, Przywłaszczenie, Oszustwo, Paserstwo;
 9. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu np Wyłudzanie kredytu, Wyłudzanie odszkodowania, Wyzysk,
 10. Przestępstwa przeciwko Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii np Posiadanie narkotyków

Ponadto należy tu wymienić przestępstwa wskazane w przepisach karnych pozakodeksowych czyli m.in. Ordynacja podatkowa, Prawo własności przemysłowej, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, Prawo upadłościowe i naprawcze, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o obligacjach, Ustawa o doradztwie podatkowym.

Pomoc jest świadczona między innymi poprzez następujące działania:

 • obrona osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie powoda cywilnego – powództwo cywilne w sprawie karnej,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Porady w zakresie prawa karnego:

http://dziurkiewicz.eu/adwokat-legionowo-przestepstwo-oszustwa/

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW