Prawo Cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami wszystkimi cywilnymi.  W szczególności prowadzimy sprawy: o odszkodowanie i zadośćuczynienie; związane z przedawnieniem długów; o zapłatę wierzytelności; o odwołania darowizny; spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek); związane z zasiedzeniem nieruchomości i zniesieniem współwłasności; związane ze służebnościami; o ochronę prawa własności i posiadania; o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika; i … Czytaj dalej Prawo Cywilne