Znaczenie ciężaru udowodnienia faktu (tego co się twierdzi) w sprawach cywilnych

W kodeksie cywilnym w artykule 6 umieszczono podstawową zasadę procesu cywilnego zgodnie z którą: ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (tak też wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 października 1999 r. sygn. akt I CKN 172/98).  To oznacza, że osoba wnosząca pozew musi przedstawić wszystkie dowody … Czytaj dalej Znaczenie ciężaru udowodnienia faktu (tego co się twierdzi) w sprawach cywilnych