Reprezentowanie osoby skazanejw postępowaniu karnym wykonawczym odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie warunkowe zawieszenie wykonania kary zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zatarcie skazania…

obrona w postępowaniu przygotowawczym obejmuje m.in. – bezpośredni kontakt z osobą zatrzymaną albo tymczasowo aresztowaną, – uczestniczenie w przesłuchaniu osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej, – zażalenie na zatrzymanie i zażalenie na tymczasowe aresztowanie – wniosek o zmianę środka zapobiegawczego –…

obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym reprezentowanie pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w procesie karnym reprezentowanie powoda cywilnego – powództwo cywilne w sprawie karnej sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia…

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW