W sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami itd.) Kancelaria Adwokacka od 2011 roku działa skutecznie na terenie całej Polski, a zapłata za sprawę (przy braku prawomocności orzeczenia) pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy, zgodnie z kosztami przyznanymi przez…

Zacząć należy od konkluzji niniejszego artykułu, że nabywca wierzytelności (wierzyciel) – niebędący bankiem (firma windykacyjna) nie może skutecznie twierdzić, że nastąpiła przerwa biegu przedawnienia na skutek nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie…

Rozwiązanie małżeństwa – rozwód Podstawową kwestią dla zasadności wniesionego powództwa jest ustalenie przez właściwy miejscowo Sąd Okręgowy (zawsze), iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Pożycie małżonków to ogół więzi między małżonkami istniejących w sferze duchowej (uczucia), fizycznej…

Zasiedzenie jest instytucją prawa pozwalającą posiadaczowi samoistnemu rzeczy ( nieruchomości albo ruchomości) stać się właścicielem.  Zakres i rodzaj nieruchomości ulegających zasiedzeniu. Odnośnie zakresu i rodzaju nieruchomości podlegających zasiedzeniu stwierdzić należy, iż: 1. zasiedzieć można wszelkie nieruchomości gruntowe, bez względu na…

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW