Prawo Rodzinne

  Dziedzina określana jako prawo rodzinne obejmuje przede wszystkim sprawy o: rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty dla dzieci i byłego małżonka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie pochodzenia dziecka