Prawo Pracy

W ramach dziedziny: prawo pracy Kancelaria prowadzi sprawy o: ustalenie istnienia stosunku pracy uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach zapłatę wynagrodzenia za pracę zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy pracy odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę … Czytaj dalej Prawo Pracy