Prawo Karne

Sprawy z dziedziny prawa karnego to przede wszystkim: obrona osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym obrona osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia reprezentowanie powoda cywilnego – powództwo cywilne w sprawie karnej odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie warunkowe zawieszenie wykonania … Czytaj dalej Prawo Karne