Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy

W pierwszej kolejności należy przytoczyć definicję wypadku drogowego, która jest wskazana w art. 177 kodeksu karnego. Według powyższego przepisu, wypadkiem drogowym jest sytuacja w której kierujący, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym: inna osoba odniosła obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia … Czytaj dalej Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy