Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – skarga pauliańska

Skarga Pauliańska W przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania, wierzyciel może z pomocą prawa dochodzić swojego roszczenia z całego majątku dłużnika. Bywa, że dłużnik wyzbywa się swojego majątku w całości lub w części przez co sprawia, że jest niewypłacalny lub też pogłębia swoją niewypłacalność – motywem może być nadzieja, że gdy owe składniki majątkowe … Czytaj dalej Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – skarga pauliańska