Prawo Gospodarcze

W ramach tzw. spraw gospodarczych  Kancelaria prowadzi sprawy o: zapłatę wierzytelności i odsetek odpowiedzialność członków zarządu wobec bezskuteczności egzekucji z majątku spółki najem i roszczenia powiązane sprawy z umowy o roboty budowlane sprawy z umowy o dzieło i zlecenie zawezwanie do próby ugodowej wyłączenie wspólnika ze spółki rozwiązanie spółki przez sąd   Znaczenie ciężaru udowodnienia … Czytaj dalej Prawo Gospodarcze