Kary orzekane w sprawach karnych

Kara jest orzekana przez niezawisły Sąd wobec sprawcy przestępstwa – jest to dolegliwość mająca wyrażać zarówno państwową jak i społeczną dezaprobatę dla popełnionego czynu. Polski kodeks karny w art. 32 wymienia 5 rodzajów kar : grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara grzywny jest stosowana wobec sprawców przestępstw o … Czytaj dalej Kary orzekane w sprawach karnych