Zacząć należy od konkluzji niniejszego artykułu, że nabywca wierzytelności (wierzyciel) – niebędący bankiem (firma windykacyjna) nie może skutecznie twierdzić, że nastąpiła przerwa biegu przedawnienia na skutek nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie…

W sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami itd.) Kancelaria od 2011 roku działa na terenie całej Polski, a zapłata za sprawę (przy braku prawomocności orzeczenia) pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy, zgodnie z kosztami przyznanymi przez Sąd od…

W pierwszej kolejności należy przytoczyć definicję wypadku drogowego, która jest wskazana w art. 177 kodeksu karnego. Według powyższego przepisu, wypadkiem drogowym jest sytuacja w której kierujący, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie…

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, czyli zarówno majątek jak i długi. Spadkobierca staje się nabywcą spadku już w chwili śmierci spadkodawcy. zatem właściwy miejscowo sąd rejonowy w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku tylko stwierdza tą okoliczność (orzeczenie…

tel. kom. 664 176 197
tel. stac. (22) 273 68 61

kancelaria@dziurkiewicz.eu
lukasz.dziurkiewicz@onet.pl

Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Idea Bank S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Idea Bank S.A. : IEEAPLPA
newsletter software