W dniu 9 lipca 2018 r. wejdzie w życie (z wyjątkiem art. 4 pkt 2-4: zmiany ustaw z dniem 8 września 2018 r.) ogłoszona w dniu 8 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 13…

Zacząć należy od konkluzji niniejszego artykułu, że nabywca wierzytelności (wierzyciel) – niebędący bankiem (firma windykacyjna) nie może skutecznie twierdzić, że nastąpiła przerwa biegu przedawnienia na skutek nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie…

W sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami itd.) Kancelaria od wielu lat działa na terenie całej Polski, a zapłata za sprawę pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy, zgodnie z kosztami przyznanymi przez Sąd od przegrywającego sprawę sądową wierzyciela…

W pierwszej kolejności należy przytoczyć definicję wypadku drogowego, która jest wskazana w art. 177 kodeksu karnego. Według powyższego przepisu, wypadkiem drogowym jest sytuacja w której kierujący, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie…

tel. kom. 664 176 197
tel. stac. (22) 273 68 61

kancelaria@dziurkiewicz.eu
lukasz.dziurkiewicz@onet.pl

Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Idea Bank S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Idea Bank S.A. : IEEAPLPA
newsletter software