Uchylenie się od skutków wad oświadczeń woli

Oświadczenie woli to przejaw naszej decyzji, czyli np kupno samochodu czy darowizna. W polskim kodeksie cywilnym wyróżniamy wady oświadczeń woli skutkujące bądź nieważnością oświadczenie woli (np. nieważnością umowy), bądź możliwością unieważnienia oświadczenia woli  (np możliwością unieważnienia umowy). W praktyce adwokata, również na terenie Legionowa, często spotykam się z sytuacjami, w których pojawiają się takie wady, dlatego … Czytaj dalej Uchylenie się od skutków wad oświadczeń woli